Friss bejegyzések

Milyen feladatokat végeznek az beruházási műszaki ellenőrzés során?

Számos építkezésen találhatunk műszaki ellenőröket, akikre vitathatatlanul szükség is van a beruházási műszaki ellenőrzés során.

A műszaki ellenőröknek a kivitelezési munkálatok során, a munkálatok megkezdése, a biztosítás és felügyelet, valamint a beruházási műszaki ellenőrzés mellett párhuzamosan számos további feladatuk van:

Elszámolások elkészítése, jelentések írása és ellenőrzése

 • a projekten dolgozó vállalkozó, vagy vállalkozók teljesítésének és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése és nyomon követése, levonások nyilvántartása,
 • pénzügyi és műszaki előrehaladási jelentések készítése havonta és negyedévente, valamint a támogatási szerződés(ek)ben előírtak szerit,
 • az elszámolni kívánt munkák elvégzésének ellenőrzése,
 • a megbízott külön jelentést köteles készíteni akkor, ha a projekt megvalósítása során az eredeti projekttervekhez képest fizikai, mennyiségi eltérést tapasztal,
 • a vállalkozó számláinak alaki és tartalmi ellenőrzése, különös tekintettel a mennyiségekre, összegekre és az elszámolhatóságra, illetve igazolás a megbízó felé, többnyire teljesítési igazolással
 • a műszaki átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása,
 • az átadás-átvételi eljárás összehívása és lebonyolítása a hatóságokkal, vállalkozóval közösen,
 • a minőségi bizonylatok átvétele, ellenőrzése, a létesítmény minősítési javaslatának elkészítése az előírt vizsgálati eredmények kiértékelése alapján,
 • a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a megbízónak,
 • hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, a javítások elvégeztetése, az arra vonatkozó ütemterv összeállítása és betartásának ellenőrzése valamint javaslattétel a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés és kötbér, illetve díjleszállítás megállapítására,
 • a műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek sikeres teljesítéséről történő igazolás kiadása a vállalkozó részére,
 • nyilatkozattétel az átvétel tekintetében, a vállalkozóktól átvett létesítmények, eszközök átadása a megbízónak.

A Perfektum Mérnöki Kft. segít, hogy könnyen vegye a műszaki ellenőrzés akadályait!

A kivitelezési szakasz lezárása

 • a használatbavételi, illetve az üzembe helyezési eljárások lefolytatása a megbízó nevében,
 • üzembe helyezési zárójelentés és jegyzőkönyvek, mellékletek ellenőrzése és jóváhagyása, az üzemeltetési és használatbavételi engedélyek tartalmának ellenőrzése,
 • a megvalósulási tervek átvizsgálása és igazolása,
 • a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség szerint annak kiegészítése,
 • a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a megbízónak;
 • javaslat a szerződés szerint felszabadítandó biztosítékok feloldásának engedélyezésére.

 

Ezt követően kezdődik a próbaüzem, valamint a jótállási időszak, melyet következő cikkünkben ismertetünk.

adminMilyen feladatokat végeznek az beruházási műszaki ellenőrzés során?

Related Posts