Friss bejegyzések

A beruházási projektmenedzsment folyamat

A beruházási projektmenedzsment számos különböző típusú tevékenységet foglal magába, melyek elvégzésével teljes képet kaphatunk a munkafolyamatról. A folyamat egyes elemei szorosan összefüggnek egymással, egymásból következnek:

Tervezés

 • A célok és/vagy munkák megtervezése,
 • A célok elemzése és meghatározása,
 • Kockázatok felmérése és elkerülése,
 • A projekt végrehajtásnak ellenőrzése,
 • Előrehaladás követési és jelentési feladatok,
 • Dokumentációs tevékenységek,
 • A projekt megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezés folyamatos ellenőrzése, az ehhez szükséges intézkedések megtételének előkészítése a résztvevők felé, például a megbízó, vagy közreműködő szervezet felé,
 • A támogató szervezet által támasztott feltételek beépítése a végrehajtásba,
 • Projekt kommunikáció, melynek segítségével az építési, műszaki tevékenységekben közreműködők a saját feladataikra vonatkozó valamennyi információ birtokában legyenek, tiszta képük legyen a kapcsolódási pontokról és az előrehaladásról, avagy annak változásairól
 • Projekt elszámolások, jelentések készítése,
 • Utókövetési jelentések készítése,
 • Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel.

Beruházási projektmenedzsmentje biztos kezekben van a Perfektum Projekt Kft.-nél!

Tevékenység tervezés a beruházási projektmenedzsment során

A munkalebontási szerkezet által kidolgozásra kell kerülnie, hogy az alapvetően építési-műszaki beruházási elemeket tartalmazó projektre ható jogi és műszaki környezetben az eredményességi tényezők miképpen hangolhatóak össze. A teljes körű tervezés, a kockázati események beazonosítása, a funkcionálisan reális eljárási idők beazonosítása, illetőleg a tender szintű költségvetési tételek számba vétele reális projekt költség – idő – minőség egyensúly kialakítását teszi lehetővé.
A tevékenység tervezés el nem választható része a tevékenységeket érintő közbeszerzési eljárásrendnek való megfelelés. Az eljárásrendek típusa, a lebonyolításhoz szükséges időintervallum beazonosítása hatást gyakorol a rendelkezésre álló időkorlátok optimalizálására, illetőleg kockázati tényezői mentén megfelelő változásmenedzsmenti felkészülést kíván.

Ezen folyamat során a biztosítandó tevékenységek, rendelkezésre állás igényei

 • Tevékenység és eredmény oldali minőségi mérce meghatározása,
 • Mérföldkő és időkeret kidolgozásban való részvétel,
 • Speciális szakterületi szakismeret biztosítása,
 • Költségkeretek definiálása, illetve ezek rendelkezésre bocsátásához az időkorlát tényezők meghatározása.

Projekt zárása

Rövid, ugyanakkor a kritikus tevékenység, mely a támogatási szerződés előírta kötelezettségeknek való megfelelés mentén a projekt hivatalos szakmai, műszaki és pénzügyi zárását, illetőleg a jövőbeni működtetési szakaszhoz alapvetően fontos beruházás értékelést foglalja magában, mely fontos záró pontja a projektmenedzsment tevékenységnek.

adminA beruházási projektmenedzsment folyamat

Related Posts