Friss bejegyzések

Hogyan indul egy építési műszaki ellenőrzés?

Az építési műszaki ellenőrzés az építőipari kivitelezés során teljes folyamatában részt vesz.Elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartását. Az építési műszaki ellenőr az építtető, tehát a megrendelő helyszíni képviselője.

Építési és beruházási műszaki ellenőrzés során a következő feladatokat látja el az ellenőr:

A munkaterület biztosításának előkészítése

 • Az építési vállalkozónak hivatalos átadásra kerülő dokumentációk átvizsgálása, az építési vállalkozó által tett módosítások és kiegészítések felülvizsgálata és véleményezése, jelentés a megbízó részére,
 • a kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozónak,
 • a meglévő hatósági és közüzemi engedélyek, illetve nyilatkozatok meglétének és tartalmi helyességének ellenőrzése a vállalkozási szerződésben meghatározott időszakon belül,
 • a munkaterület átadása a vállalkozónak, jegyzőkönyv készítése és az építési napló megnyitása mellett, a vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott időszakon belül,
 • a megbízó képviselői számára a helyszíni ellenőrzések, bejárások megszervezése és lebonyolítása,
 • az adott vonatkozó szerződés előírásai szerint benyújtandó dokumentumok (pl. teljesítési biztosíték, biztosítási kötvények stb.) ellenőrzése, felülvizsgálata és véleményezése, majd jelentés kíséretében továbbítása a megbízó részére,
 • a létesítmények környezetében a meglévő állapot dokumentálása,
 • a lakosság tájékoztatásának koordinálása.

Mi, itt a Perfektum Mérnöki Kft.-nél biztos kézben tartjuk a műszaki ellenőrzés folyamatát!

 • A munka megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges engedélyek meglétének és érvényességének ellenőrzése,
 • a mintavételes minőségellenőrző mérésekhez a mintavételi helyek legkevesebb 20 %-ának kijelölése,
 • az építési vállalkozó által készített és benyújtott tervek áttekintése és jóváhagyása,
 • az építési munkákra és az építési helyszínre kötött a szerződésben foglaltak szerinti biztosítások meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése és nyilvántartása,
 • a munkáknak az egyes vállalkozók közötti koordinációjában való részvétel és javaslattétel az ütemezésre és annak számonkérése a kivitelezői szerződés adta keretek között,
 • a megbízott köteles gondoskodni a képviselője, illetőleg műszaki ellenőrei állandó helyszíni jelenlétéről a kivitelezési munkálatok végzése (kivitelezés időtartama) alatt, illetve a jótállási időszakban, valamint a projektzárás során a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Ennek során a megbízott képviselői folyamatosan ellenőrzik, hogy a kivitelezés, az elvégzett munka, a beépítésre kerülő anyagok minősége, valamint az alvállalkozók személye mindenben megfelel-e a vállalkozási szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban, a kiviteli tervekben, valamint a vállalkozó ajánlatában foglaltaknak. Amennyiben a megbízott ezektől való eltérést tapasztal, úgy a vállalkozási szerződésben meghatározott lépéseket haladéktalanul meg kell tennie. Tehát az építési műszaki ellenőrzés folyamatos felügyeletet igényel, amely nagy felelősséggel jár.
adminHogyan indul egy építési műszaki ellenőrzés?

Related Posts