Friss bejegyzések

A beruházási műszaki ellenőrzés tevékenységei

A műszaki ellenőr feladatai nélkülözhetetlenek egy beruházás lebonyolítása és a beruházási műszaki ellenőrzés során. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése, az építési és szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély (illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély) és a hozzátartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak betartatása mind a feladatai közé tartozik.

A beruházási műszaki ellenőrzés alatt elvégzendő feladatok továbbá

 • A vállalkozó által benyújtott ütemezési, illetve egyéb módosítási kérelmek elbírálása és javaslattétel a módosítási kérelem elfogadására vagy elutasítására, maximum 30 napon belül,
 • az elvégzett munka igazolása, illetve egyéb bejegyzések tétele a felmérési naplóban valamint az építési naplóban,
 • a műszaki ellenőri tervdokumentációk és iratok kezelése, az engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele,
 • átfogó fizikai és pénzügyi ellenőrzés,
 • a vállalkozó által készített a vállalkozói szerződésben előírt jelentések bekérése, ellenőrzése, jóváhagyása,
 • az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn belüli megírása,
 • a határidők, részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése,
 • a vállalkozó minőségbiztosítási programjának ellenőrzése,
 • együttműködés a megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a megbízó által felkért egyéb szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételek és indokolt kéréseik közlése és képviselete a vállalkozóval szemben,
 • az eltakarásra kerülő munkák eltakarás előtti ellenőrzése,
 • közreműködés a megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában,
 • helyszíni egyeztető értekezleteken való részvétel, szükség esetén azok kezdeményezése, problémafelvetés, javaslattétel. A tárgyalásokról emlékeztetőt kell készíteni, a feladatok meghatározásával és azok elvégzésének felelőseivel a szerződésben megnevezett személyek közül.
 • a megbízó igényei szerinti a beruházási műszaki ellenőrzés során a műszaki és pénzügyi jelentések készítése.

Fontos megjegyezni, hogy az eljárási kódex szerint, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több kivitelező végezte, illetve ennek megfelelően több felelős műszaki vezető irányította, az építtető vagy helyszíni megbízottja (a műszaki ellenőr) köteles gondoskodni arról, hogy az összes felelős műszaki vezetői nyilatkozat – a használatbavételi engedélyezési eljárás során – az építési napló részét képezze és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon.

adminA beruházási műszaki ellenőrzés tevékenységei

Related Posts