All posts tagged: projekt lebonyolítás

Projekt lebonyolítás

Projekt lebonyolítás: főbb folyamatok és állomások

A projekt lebonyolítás alatt a projekt teljesítése és sikeressége érdekében számos fontos folyamatot kell elvégezni helyesen. De mire van szükség ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen? A projektet határidőn belül, a költségterv alapján költség optimum szerint, az elérhető legmagasabb minőségben kell lebonyolítani. Fontosabb folyamatok Jelentések készítése, jóváhagyása A projekttel kapcsolatos összes jelentés előkészítését, összeállítását, mindenfajta

Építési projektmenedzsment

Az építési projektmenedzsment helye és szerepe a projektekben

Az építési projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület. Célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a beruházási projekt céljai. A cégünk által végzett projektekben is ezt tartjuk szem előtt. A projektek megkövetelik a felkészült, komplex tudással rendelkező építési projektmenedzsment szervezetek felállítását, amelyek képesek

Beruházási projektmenedzsment

A beruházási projektmenedzsment tevékenység lépései, egymásra épülés

A beruházási projektmenedzsment tevékenység a projekt előkészítéstől a megvalósításon keresztül a zárásig, azaz definiált eredménykritérium eléréséig tartó ciklus, melyek egymást követő és párhuzamos lépéssorozatokból állnak. A projekt sikeres megvalósításához, végrehajtásához rendelkezésre kell állni egy „végleges” menedzsment szervezetnek megfelelő szakember állománnyal, amely lehetőséget ad arra, hogy véglegesítse és lehetőséget biztosítson a konkrét szervezeti struktúra és működési

Projekt lebonyolítás

Projekt lebonyolítás: nyilvántartási rendszer

A projektdokumentáció során egy konkrét projekt kezelésének adminisztratív folyamatát követhetjük nyomon. Fő célja a projekt személyzetének, a projekthez kapcsolódó szerződéseknek és a projekt infrastruktúrájának adminisztrációja, valamint a projekt levelezésének és dokumentációjának iktatása a projekt lebonyolítás teljes időszaka alatt. Bár alapvetően a projektadminisztráció a projektmenedzsment fontos kiegészítő feladata, nagyobb projekt esetén szükséges lehet referens vagy asszisztens