Friss bejegyzések

Az építési projektmenedzsment helye és szerepe a projektekben

Az építési projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület. Célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a beruházási projekt céljai. A cégünk által végzett projektekben is ezt tartjuk szem előtt.

A projektek megkövetelik a felkészült, komplex tudással rendelkező építési projektmenedzsment szervezetek felállítását, amelyek képesek a hatékony és hibátlan végrehajtásról gondoskodni. A projekt az előre definiált célok elérése érdekében tett ésszerűen megválasztott, erőforrás felhasználással járó tevékenységek sorozata. Ezek az erőforrások lehetnek többek között: az igénybe vett energia, anyagok, emberi munkaerő, pénz és idő. Ezt hivatott irányítani és felügyelni a projektmenedzsment, együttműködve közösen a megvalósításban részt vevő többi szereplővel.

Az építési és beruházási projektmenedzsment legfontosabb feladatai

  • Ügykövető nyilvántartás, digitális archiválás, irattár, tervtár működtetése,
  • Könyvelés előkészítés,
  • Mérnöki jelentések ellenőrzése, véleményezése és javaslattétel,
  • Monitoring jelentések készítése,
  • Projekt előrehaladási jelentések (PEJ) és záró PEJ elkészítése,
  • Vállalkozói követelések és változtatási javaslatok, vagy kérelmek felterjesztése,
  • Finanszírozhatóság előzetes vizsgálata, véleményezés,
  • Mérnöki javaslatok véleményezése,
  • A mérnök és a vállalkozó által készített minőségirányítási kézikönyv figyelése és betartásának ellenőrzése,
  • Egyéb beszámolók készítése.

Itt, a Perfektum Mérnöki Kft.-nél sikeres projektek sora igazolja szakértelmünket!

Az építési projektmenedzsmentben érintett projektek szakaszai egyértelműen definiált időpontig és dokumentációs kötelezettségek meglétéhez kötöttek mind az indítás mind a lezárás tekintetében. A kezdést meghatározó dokumentumok és információk, illetve a teljesülést igazoló dokumentáció mind elmaradhatatlan része a projektmenedzsment tevékenységnek.

Az egyes feladatokhoz tartozó végrehajtási lépések, azaz a projekt munkafolyamata, kötött sorrendű és támogató elemeket egyaránt tartalmaz. Az egyes tevékenységhez tartozó lépések logikailag kötött sorrendben követik egymást. A támogató tevékenységi lépés esetén a szakmai tevékenység végrehajtása logikailag nem kötött, de hatással van a többi tevékenység lépéselemeire. A projekt szakaszainak egyes feladataira egyértelműen vonatkozik a projektfolyamat életciklus modelljének relevanciája, azaz mindig megismétlődik a kezdeményezés – előkészítés – tervezés – zárás – értékelés sora. A folyamatok során tehát a legfontosabb szempont, hogy az építési illetve beruházási projektmenedzsment felügyelje a projekt teljes megvalósítását a tervezéstől a zárásig.

adminAz építési projektmenedzsment helye és szerepe a projektekben

Related Posts