Friss bejegyzések

A beruházási projektmenedzsment tevékenység lépései, egymásra épülés

A beruházási projektmenedzsment tevékenység a projekt előkészítéstől a megvalósításon keresztül a zárásig, azaz definiált eredménykritérium eléréséig tartó ciklus, melyek egymást követő és párhuzamos lépéssorozatokból állnak.

A projekt sikeres megvalósításához, végrehajtásához rendelkezésre kell állni egy „végleges” menedzsment szervezetnek megfelelő szakember állománnyal, amely lehetőséget ad arra, hogy véglegesítse és lehetőséget biztosítson a konkrét szervezeti struktúra és működési keretrendszer meghatározására. Ugyanis minden projektben közreműködő, vagy kapcsolatban álló szervezet, vagy személy a projekt teljes időtartama alatt egyértelmű munkafolyamat részeként kell, hogy tevékenykedjen, melyet a projekt működésére vonatkoztatott eljárásrendek és eszközrendszerek definiálnak.

Mindezek alapján a szervezet felállítását és működésének megalapozását az alábbiak szerint érdemes biztosítani:

A beruházási projektmenedzsment előkészítése

 • Projekt szervezeti működtetésének definiálása,
 • A projekt szervezeti működés kialakítása,
 • Feladatstruktúra létrehozása,
 • Hálótervezés,
 • Kockázatmenedzsment tervezés,
 • Minőségbiztosítás.

Beruházási projektjeit helyezze biztos kezekbe a Perfektum Projekt Kft.-nél!

A végrehajtás szakaszában definiált projektmenedzsment lépések

 • Projektindító értekezlet,
 • Kontrolling működtetése,
 • Változások kezelése,
 • Kockázatmenedzsment működtetése,
 • Jelentéstételi és elszámolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése,
 • Projekt szakmai termékének, eredményének létrehozása,
 • Termékek, eredmények átadása és átvétele.

Projekt zárása

A projekt zárás-értékelés az építések és beruházások fizikai átadás-átvételi eljárását követően veszi kezdetét, amely magában foglalja a szakmai és pénzügyi adminisztrációs folyamatokat, illetőleg a projekt összetett tapasztalatainak átadásra alkalmas összefoglaló értékelését.

Ezen szakasz alapvetően kettős hatás elérését célozza:

 • Támogató szervezet felé történő adminisztratív, szakmai és pénzügyi jelentéstételi dokumentációk elkészítése, a tároláshoz és megőrzéshez kapcsolódó adminisztrációs fegyelem biztosítása,
 • A projekt végrehajtása során megszerzett tapasztalatok rögzítése, a szervezeti tanulást segítő ismereti konverzió biztosítása.

A zárás-értékelés szakaszában definiált projektmenedzsment lépések

 • A fenntartási szakaszra vonatkozó követő feladatok definiálása,
 • Tapasztalatok összegzésén alapuló elemző folyamat,
 • Projektzáró értekezlet,
 • Projektzáró pénzügyi és szakmai jelentés elkészítése,

Az építési és beruházási projektmenedzsment során fontos, hogy minden egyes munkafolyamatot sikeresen elvégezzenek, hiszen az ellenőrzött, biztos felügyelet alatt álló projekt a sikeres projekt alapja.

adminA beruházási projektmenedzsment tevékenység lépései, egymásra épülés

Related Posts