Friss bejegyzések

Pápa – Tapolca patak tervezése  

A Marcal folyó 4 egymástól jól elkülöníthetõ szakaszra tagolható, melyek mind történetüket, mind hidrológiai-, és mederjellemzõiket tekintve élesen elkülönülnek egymástól:

  •       Kezdeti szakasz (forrásvidék): eredettõl a Meleg-víz torkolatáig – 100,4-91,6 fkm
  •       Felsõ szakasz: Meleg-víz torkolatától a Torna torkolatáig (Karakóig) – 91,6-70,5 fkm
  •       Középsõ szakasz: Torna torkolatától a Gerencéig (Malomsokig) – 70,5-26,7 fkm
  •       Alsó szakasz: Gerence torkolatától (Malomsoktól) a Rábába ömlésig – 26,7-0 fkm

Jelenleg az alsó szakasz medertisztítása, a meder eredeti állapotának helyreállítása tart a befogadó folyóig.

Tovább a cikkre

meszi9Pápa – Tapolca patak tervezése