[rev_slider_vc alias=”profektum-aloldal”]

Az Európai Unió és a magyar állam intézményei kiemelt figyelmet fordítanak az általuk is finanszírozott projektek szakszerű lebonyolítására, a projektek jogszerű, hatékony és gyors megvalósítására, a támogatási források teljes körű lehívása érdekében. A 2007-2013 között lezajlott uniós tervezési periódusban jelentős szerep jutott a megvalósuló projektek során a projektmenedzsment (PIU) szervezeteknek, akiknek feladata volt a projektek teljes körű irányítása, kontrollja, jogszabályoknak való megfeleltetése. A projektek megkövetelik a felkészült, komplex tudással rendelkező projektmenedzsment szervezetek felállítását, amelyek képesek a hatékony és hibátlan végrehajtásról gondoskodni. Munkatársainkat folyamatosan képezzük, hogy mindig a legkorszerűbb, legfelkészültebb tudással rendelkezzenek, hiszen így működhet hatékonyan egy menedzsment szervezet. Cégünk több éve saját fejlesztésű szoftverrel segíti a professzionális projektirányítást. Így képessé válunk arra, hogy a költségeket, az időt és az anyagi ráfordítást optimalizáljuk, a projektet sikeresen végrehajtsuk a megbízó, a kedvezményezett érdekeinek megfelelően. Ezen elvárásoknak való megfelelésünket már több tucat nagyprojekt lebonyolítása során sikerült bizonyítanunk, amelyek igazolják a befektetett munkát.

Szakszerű projektmenedzsment, hatékony lebonyolítás

A projekt indulását követően meghatározzuk a résztvevő szervezetek felelősségi körét, rögzítjük az általános határidőket és eljárásrendet, kialakítjuk az együttműködés kereteit. A projekt végrehajtása során gondoskodunk a határidők betartásáról, az ügykövető dokumentálás kialakításáról. Nyomon követjük a projekt folyamatát, napi szinten aktualizálva ütemtervet állítunk fel, folyamatosan ellenőrizzük, és informáljuk a megbízót. Szükség esetén beavatkozunk a folyamatokba, figyelembe vesszük a fő prioritásokat, előzetesen felkészülünk a várható eseményekre. Magasan kvalifikált szakembereink az uniós projektek megvalósításában nagy tapasztalatokkal rendelkeznek, ezért a teljes projektirányítás folyamatát képesek felügyelni. A pályázati e-ügyintézés (EMIR, MIR) online felületén magabiztosan kezeljük az elszámolások elkészítését és benyújtását, a jelentéseket, a szerződések nyomon követését, valamint a projekt kommunikációját.

Pénzügyi tanácsadói feladatok

A kifizetési kérelmek összeállítását megelőzően ellenőrizzük a számlákat, szerződéseket, ütemterveket, valamint az összes releváns dokumentumot.Feladataink közé tartozik a finanszírozhatóság, kifizethetőség előzetes vizsgálata az elszámolhatósági szabályozásoknak megfelelően. Ellenőrizzük és véleményezzük a szerződés tervezeteket, részt veszünk a projekt végrehajtása során a szerződéses változások kezelésében (szerződésmódosítások, biztosítékok rendelkezésre állása, szerződésben foglalt célok ellenőrzése).

Ellenőrzési kötelezettség támogatása

Felkészítjük partnereinket az uniós és hazai szervek (EUTAF, OLAF, KSZ, BM) helyszíni ellenőrzéseire, előzetesen rendszerezzük a dokumentumokat, az ellenőrzésen részt veszünk, ezzel támogatva megbízónkat. Az ellenőrzési jegyzőkönyveket kérés esetén véleményezzük, valamint vállaljuk külön indokolás, fellebbezés és kifogás elkészítését. A projektgazda által vállalt és kötelezően érvényesítendő esélyegyenlőségi és fenntarthatósági intézkedések (horizontális vállalások) megvalósulását nyomon követjük, teljesítésére javaslatainkkal nyújtunk segítséget.

Rendszeres és eseti jelentések készítése, monitoring feladatok ellátása

A megvalósítás során elkészítjük a projekt előrehaladási jelentéseket (PEJ, IB), a zárójelentést (ZPEJ), illetve a befejezéskor aktuális záró elszámoló csomagot (ZECS). A projekt zárását követően igény esetén megbízónk rendelkezésre állunk a fenntartási időszakban.

Legyen partnerünk, valósítsa meg velünk céljait!

adminProfektum Tanácsadó Kft.